Kampaania „Apple IPhone 13 loos” tingimused


1. Kampaania sisu ja toimumiskoht:
1.1. Ajavahemikul 15.november -06.detsember 2021 (edaspidi Kampaania periood) viib Altme
Grupp OÜ (edasipidi Korraldaja) läbi kampaania „Apple Iphone 13 loos“, mille käigus
loositakse Kampaanias osalejate vahel välja tingimustes nimetatud auhind.
1.2. Auhinnaks on:
1.2.1. 1x Apple Iphone 13 (128gb) väärtuses 919 eurot.
1.2.2. 4x kasti Rich Energy funktsionaalseid jooke (originaal ja suhkruvaba).
1.3. Kampaania toimumiskoht on Eesti Vabariik.
2. Kampaanias osalemise reeglid:
2.1. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaania perioodil Osalejal Korraldaja Facebooki lehel (Rich
Energy Eesti) postituse alla kommentaaridesse märkida 2 sõpra (Facebookis olevat sõpra).
Lisaks peab Osaleja olema Rich Energy Eesti Facebooki lehe jälgija.
2.2. Kampaanias osalemisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku oma nime
avaldamisega Rich Energy Eesti Facebooki lehel.
3. Kampaania võitja selgitamine:
3.1. Kampaania perioodil kampaania postituse alla laekunud kommentaaride seast valib Korraldaja
välja juhuslikuse alusel 3 võitjat ning Korraldaja teeb need teatavaks Rich Energy Eesti
Facebooki lehel.
3.1.1.Esimene võitja loositakse välja 22. november 2021 ning võidab 2x kasti Rich Energy
funktsionaalseid jooke
3.1.2.Teine võitja loositakse välja 29. november 2021 ning võidab 2x kasti Rich Energy
funktsionaalseid jooke.
3.1.3.Kolmas võitja (peaauhinna võitja) loositakse välja 06. detsember 2021 ning võidab Apple
Iphone 13 (128gb)
4. Auhinna väljastamine toimub üleandmis-vastuvõtmisakti alusel Kampaania võitjale. Võitu ei
väljastata kolmandatele isikutele ning võidu üleandmisel on Korraldajal õigus küsida isikut tõendavat
dokumenti, mis on vajalikuk, et veenduda auhinna õigele osalejale kätte andmiseks.
5. Peaauhind on võimalik kätte saada peale 6. detsembrit 2021 ning loosiauhinna üleandmine lepitakse
kokku Korraldaja ja võitja vahel.
6. Kui peaauhinna võitjaga ei ole Korraldajast mitteolenevatel põhjustel võimalik ühendust saada
hiljemalt 4 päeva jooksul, siis Korraldajal on õigus auhind välja andmata jätta. Sama kehtib ka
esimese ning teise võitja kohta, kelle auhinnaks on 2x kasti Rich Energy funktsionaalseid jooke.
7. Kui Korraldaja on saanud auhinna võitjaga (nii esimese, teise kui ka kolmanda võitjaga) ühendust
ning on kokku leppinud auhinna üleandmise aja ja koha, kuid sellest hoolimata ei tule võitja
(esimene, teine või kolmas) kohale, siis hoiab Korraldaja auhinda alles 1 (ühe) nädala. Selle aja (1
nädala) möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ning korraldajal on õigus auhind jätta välja
andmata.
8. Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas nii osaliselt kui ka täielikult.
9. Korraldaja tagab Kampaania raames Osalejate poolt antud isikuandmete turvalisuse ning lähtub
isikuandmete töötlemisel kehtivatest nõuetest.
10. Kampaanias ei saa osaleda Altme Grupp OÜ töötajad kui ka pereliikmed. Kui auhinna võitjaks osutub
Altme Grupp OÜ töötaja või tema pereliige, siis see tulemus tühistatakse ning Korraldajal on õigus
uuesti võitja valida. Samuti võivad ainult Kampaanias osaleda vähemalt 18-aastased füüsilised isikud.
11. Korraldajal on õigus vääramatu jõu või muude erakorraliste asjaolude ilmnemisel Kampaania
ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teate oma Facebooki lehel.
12. Korraldajal on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt igal ajal täiendada ning muuta. Kõik tehtavad
muudatused loetakse Osalejate vahel teatavaks tehtud alates nende lisamisest Korraldaja Facebooki
lehele (kas postitusena või Kampaania postituse lisana/muudatusena).
13. Kõik pretentsioonid Kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata Korraldaja e-posti
aadressile info@altme.ee märksõnaga „Apple Iphone 13 loos“

0
    Sinu ostukorv
    Ostukorv on tühiMine poodi